24.10.13

Don't Kiss Me

“Đừng hôn em khi tràn pháo hoa còn chưa tắt hẳn, hãy đợi đến lúc những xô bồ lắng dịu rồi hôn để thiên hạ còn có cái mà nhìn. Đừng hôn em trong thinh lặng bởi chẳng còn gì để nói, hãy hôn khi đó là mọi điều anh muốn tỏ bày. Đừng hôn em theo một kịch bản tồi, hãy hôn lên bất ngờ giữa câu em nói đoạn môi mềm vẫn đang mấp máy. Đừng đọc mãi những tích cũ ấy nữa, chuyện ngày xưa em không ưng bằng điều gì có thật bây giờ. Vậy nên, hãy hôn em trong cháy bỏng như anh sắp sửa bung trào. Hôn em khi nào nước mắt vẫn còn rơi. Hôn em sâu và hôn em lâu.”

No comments:

Post a Comment