24.10.13

New Cover


mùa về tháng 1O, có hạt mưa nhỏ rơi vào túi chemise
ướt đẫm
làm sao bọc nỗi buồn sau những lần giấy gói tươi màu hạnh phúc
thật khéo
*tâm sự người bao vở bằng giấy gói quà*

No comments:

Post a Comment