11.11.13

Don'tTrời ơi, đừng phí sức trẻ làm điều không đam mê, nếu biết trước sau này hối hận thì đâm đầu vô chi nữa, uổng lắm! *bạn bè tôi có đứa sống trong nhung lụa mà sao đáng thương vô cùng*

No comments:

Post a Comment