30.10.13

Joven Para Siempre
Anh nghĩ gì khi đợi bus hôm nay? Ồ, anh có nghĩ ất giáp gì đâu, chỉ giỏi nhìn lấc láo, có 2 anh người Nhật, phải, một cặp tình rất đẹp, nhưng hơi cực để nhớ hết các chi tiết của hai chàng khi nhìn từ phía sau. Anh tự hỏi, bản thể nào có thể ẩn dưới cái vẻ ngoài hoàn hảo kia? Gía như anh biết ít tiếng Nhật để có thể hiểu chút xíu những âm thanh xì xào họ vô tình liệng vào tai mình. Nhưng mà thôi, thà đừng hiểu thứ ngôn tình ngọt lịm ấy còn hơn, bởi hạnh phúc của những người khác khấy động kí ức của anh một cách tàn nhẫn, dợm buồn!


No comments:

Post a Comment