30.1.14

Đời cơ bản là đơn giản

Bạn kể chuyện cơm gia đình chiều 3O đến đoạn: "...., cái rồi tự nhiên ba má quay qua nói về vợ sau này của tao, ổng bả hù đem hết mấy vụ lố bịch trước giờ của tao kể với con dâu. Nói thiệt lúc đó tao nhịn cười không nổi, ba má tao chắc tưởng nắm chắc đằng cán chứ không ngờ tao đang cười là tại vì tao gay!"

No comments:

Post a Comment