17.1.14

Hạnh phúc đích thực là gì?

Có một đứa inbox hỏi ê Thanh, hạnh phúc đích thực là gì. Mình bảo theo tao đó là những hộp sữa TH không đường ít calorie, hay là những cây kem Lotteria 3K béo ngậy không quất liền là tan hết. Bộ chưa nghe chị Ngân nói hả: “Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai. Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.”

No comments:

Post a Comment